Är lågorna i en elkamin realistiska?

Lågorna i en elkamin ser äkta ut och i några av kaminerna är det möjligt att byta färg på lågorna, så man kan välja det man tycker ser vackrast ut. I takt med att elkaminerna ökar i popularitet har tekniken utvecklats och de har blivit mer autentiska än om man jämför med en TV-eld. Det är nu möjligt att på en elkamin med 3D effekt som ger kaminen ett än mer autentiskt utseende. Man kan dock inte förvänta sig att lågorna håller samma nivå som de kaminer som har en äkta låga, som etanolkamin, gaskamin eller braskamin, då lågorna trots allt skapas av LED-ljus.

Inbyggd elkamin från Evonic

Avger en elkamin ljud och värme?

Producenterna av en elektrisk kamin gör allt som de kan för att få elkaminerna att likna de traditionella kaminerna så mycket som möjligt. Därför är det i några elkaminer inbyggd en ljudmodul som ger sprakande ljud fr att föra kaminen mer autentisk. Elkaminer avger också värme som bidrar till kaminstämning. Hur mycket värme som avges beror på modell, detta anges i produktbeskrivningen på alla våra produkter.

Inbyggd LED kamin

Hur äkta ser lågorna i en elkamin ut?

Detta är en individuell värdering - så därför vill vi poängtera att en elkamin aldrig kan se så äkta ut som en etanolkamin, gaskamin eller braskamin. Dock sker det framsteg i utvecklingen av elkaminer hela tiden och lågorna blir mer och mer autentiska.

Vi vill därför låta det vara upp till dig att värdera hur äkta du tycker att lågorna ser ut. Vi prövar att filma våra kaminer för att du ska kunna bedöma detta själv hemifrån. Saknar du en video på någon av kaminerna som du skulle vilja se - kontakta oss gärna så löser vi det.