Persondatapolitik

Elektrisk-kamin.se respekterar alla önskningar om att hemlighålla personliga uppgifter som ges online eller vid annan kontakt med oss. Vi är uppmärksamma på behovet att beskydda och hantera alla personliga upplysningar vi får på ett försvarligt sätt. Syftet med persondatapolitiken är att förklara hur vi samlar, beskyddar och hanterar personupplysningar.


Personupplysningar

Personliga upplysningar omfattar alla upplysningar som kan användas för att identifiera en person, det innefattar, men är inte begränsat till; för- och efternamn, ålder, kön, privat adress eller annan fysisk adress, e-mail och/eller andra kontaktuppgifter som kan kopplas till en persons hemadress eller arbetsplats.

När vi hanterar dina uppgifter följer vi alltid persondatareglerna.

Vid några tillfällen står det i Svensk och EU-lagstiftning att vi gärna få använda dina personuppgifter. Detta innefattar till exempel att vi får spara ditt namn och din adress som du har angett till oss.

Vilka personupplysningar samlar och hanterar vi?

Du kan besöka www.elektrisk-kamin.se utan att berätta för oss vem du är eller ange annan personlig information. Vi registrerar därför inte personlig information om du inte har gått med på det.

Men för att kunna sälja och leverera varor kommer vi att behöva din information.

Vi samlar och tillhanda har information om dig när du registrerar med:

 • Tilltalsnamn och efternamn
 • Företagsnamn och VAT nr.
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-mail
 • Anger kontoinformation när du betalar en faktura
 • När du upprättar ett användarkonto (företagskunder) med avsikt att handla med oss
 • När du köper varor via vår hemsida, telefon eller mailkontakt med fåra säljare
 • Skickar retur, klagomål eller ger oss feedback, eller om du på något annat sätt ger oss information genom hemsidan eller andra kanaler.

Vi ger inte vidare personuppgifter till tredjepart om våra kunder.

Elektrisk-Kamin använder olika betalningsmetoder för att hantera online-köp och vi sparar ingen information från betalningsmetoder som till exempel kortnummer, bankkonto nummer eller liknande.

För dig betyder detta att vi hanterar dina personuppgifter när du vänt dig till oss för att köpa något av oss. Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våran del av avtalet när vi handlar samman. Exempelvis använder vi ditt namn, telefonnummer och adress när varor som du beställt ska skickas till dig. Utöver detta hanterar vi dina personuppgifter om vi är rättsligt skyldiga till det, eller om du har gett oss lov till det.

Vilka ger vi vidare personuppgifter till?

Personlig information angiven till www.elektrisk-kamin.se är endast utlämnad till:

 • Valda och pålitliga tredje parter som kan använda vår data för att leverera varor som du har beställt - till exempel en utomstående leverantör.
 • Andra mottagare som vi på grund av lag, måste ge personlig data till.
 • Anmälan till register eller myndigheter vid tillfälle av bedrägeri mot elektrisk-kamin.se.

För att fortsätta utveckla och förbättra vår hemsida sparar vi statistik om hur våra brukare använder sidorna. Statistiken använd endast för att sammanställa data för att se vilka av våra sidor som används mest.

Vi använder Google Analytics för att samla besöksstatistik och skickar vidare IP-adresser till Google Analytics. Försändelsen är krypterad.

Bortsett från ovannämnda tillfällen lämnar Elektrisk-kamin inte ut individuella kunders personliga data till tredjeparter.

Vi använder endast dataprocessorer i EU eller länder som kan tillhanda ha information med lämpligt skydd. Dessa hanterar information enbart på våra vägnar och får inte använda data för eget behov. Dataprocessorernas skyldigheter säkras med ett data hanterings kontrakt.

Vart lagras din information?

Personupplysningarna lagras på en server i Danmark. Vi förvarar inte alla kunduppgifter krypterat. Kundupplysningarna krypteras i de tillfällen vart lagen kräver det. Data kan inte nås utan att det sker via en krypterad förbindelse. Vi förvarar bara uppgifter så länge det är nödvändigt till de tidigare anledningarna angivet.

När tas din information bort?

Vi registrerar personupplysningar och upplysningarna förvaras i det tidsrum som är tillåtet enligt lag. Vi tar bort informationen när det inte längre är nödvändiga. Perioden beror på vilken slags information det handlar om och anledningen till förvaringen. Därför är det inte möjligt att specificera en generell tid när data raders. För lagstadgad anledning sparar vi en del information upp till 5 år.

Tillgång till information

Du har rätt till att på upplyst vilka personuppgifter som vi hanterar från dig. Du kan dessutom när du vill be att upplysningarna tas bort. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke till att vi hanterar dina uppgifter. Om de uppgifter som hanteras från dig är fel har du rätt till att begära att vi ändrar eller tar bort dem.

Har du frågor eller funderingar kring det ovannämnda ska du skriva till oss på info@elektrisk-kamin.se. Om du vill klaga över vår hantering av dina personupplysningar ska du skriva till adressen info@cc-traiding.dk. Du har dessutom rätt att kontakta Datainspektionen.

Cookies

Utöver den information som du anger själv i samband med inköp på Elektrisk-kamin.se, använder vi cookies. Cookies är digitala informationspaket som hemsidor sparar på din hårddisk. Cookies används inte för att identifiera en specifik användare, men en specifik maskin, till exempel en PC eller mobiltelefon. En cookie är inget program och innehåller inget virus.

Cookies används för att förbättra en hemsidas service. Användningen av cookies påverkar inte din säkerhet när du använder en hemsida.

Utgivare

Websidan ägs och publiceras av CC-Trading ApS

Elektrisk-kamin v/CC-Trading ApS
Hadsundvej 70
9000 Aalborg
Danmark
Telefon: 25946025
Mail: info@elektrisk-kamin.se