Vad kostar en elkamin i drift?

I och med att elkaminer har blivit allt mer populära och också fortsätter att stiga i popularitet har vi märkt att det blivit mer vanligt att ersätta sina traditionella braskamin med en elektrisk kamin. Trots att den påminner om ett elektriskt element, så har den en klar fördel när det kommer till energieffektivitet.

Svart fristående elkamin

Pris för en elkamin i bruk

Elkaminer har ofta flera effekter på lågorna som kan användas med eller utan värme. Det är såklart alltid mest kostsamt att använda kaminen med värmereglaget aktiverat.

Förbrukning utan värmeeffekt:

Förbrukningskostnaden för en elkamin som enbart används för myset ligger på omkring 0-1 kr per timme. Men priset varierar såklart beroende på vilken kamin det handlar om och om värmeeffekten är aktiverad eller inte. Kostnaden utan att värmeeffekten är aktiverad ligger på omkring 0,5-7 kr i timmen. Dock är elförbrukningen aningen högre om det handlar om en Opti-Myst kamin som också ska förånga vatten.

Förbrukning med värmeeffekt:

Även om värmen är på i din elkamin är förbrukningskostnaderna relativt låga. Som tumregel kan man säga:

  • 1 kW ökar förbrukningen med ungefär 2 kr i timmen
  • 1,5 kW ökar förbrukningen med ungefär 3 kr i timmen
  • 2 kW ökar förbrukningen med ungefär 4 kr i timmen

Detta är såklart också påverkat av ditt individuella elpris.

Elkaminer är gjorda för att värma upp i sin närmaste omgivning. Det vill säga att den kan värma upp det rum den är i om en ökad temperatur är önskad. Fördelen med dessa kaminer i förhållande till ett elektriskt element är att du utöver extra värme också får stämningsfulla lågor som dekorerar ditt hem.

Kan en elkamin värma upp hela huset?

Det snabba svaret är; nej. Även om kaminen är en effektiv värmekälla så kan den inte värma upp ett helt hus. Kaminen är perfekt som sekundär värmekälla i ett specifikt rum eller för att endast skapa en mysig atmosfär. Elkaminer är inte gjorda för att värma upp en stor yta och är därför inte heller gjorda för att vara en primär värmekälla.

Elkaminen är däremot en perfekt zonuppvärmare. Det innebär att du till exempel kan sänka termostaten i ditt centraluppvärmda hem och enbart punktvärma det rum du vistas mest i. På så sätt kan du spara på uppvärmningskostnaderna. Detta kan vara fallet under våren och hösten när huset värms upp mycket under dagen, men blir lite svalare på kvällen. Istället för att öka värmen till kvällen i hela huset kan kaminen hjälpa att hålla en behaglig temperatur i till exempel vardagsrummet.

Effektiviteten i en elkamin

Elektriciteten omvandlas direkt till värme med en effektivitetshastighet på ca 99%. Då en elkamin inte har behov av en skorsten eller extra ventilation kommer värmen ut som strålvärme och kommer upplevs som en direkt värme runt kaminen.